Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Ziekencommuniegroep

Ziekencommuniegroep

Een goede observatie heeft aangetoond dat sommige “Ston Futus” van de Kathedraal de Eucharistievieringen niet meer bezoeken. De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a. ouderdom, ziekte, slecht ter been, geen vervoer. Het fundament werd gelegd om weer te starten met een Ziekencommunie (ZC) groep. Er werd naar vrijwilligers gezocht en de groep van ongeveer tien (10) personen was heel snel geformeerd.

 

Op zondag 26 juni 2016 is er begin gemaakt en de Ziekencommunie-aan-huis is door twee (2) personen ontvangen. De bedoeling is dat de ZC iedere laatste zondag van de maand wordt rond gebracht.

 

Degenen die dat graag willen en ervoor in aanmerking komen, kunnen zich opgeven bij het Secretariaat van de Kathedrale Basiliek.