Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Samen Delen

Op 18 januari 2001 werd de “Stichting RK St. Petrus & Paulus Parochie Samen Delen” formeel opgericht. Pater S. Mulder was de eerste secretaris van de stichting. Volgens de statuten is één van de doelen van de stichting “Het verbeteren van leefomstandigheden van daklozen in Suriname”, en men tracht dat doel te bereiken door het kookproject ten behoeve van deze groep voort te zetten.

 

Een blik in de geschiedenis leert ons dat in maart 1999 rond Pasen op initiatief van de pastores Milton George en Sergio Scatolini gedurende 8 weken voor de zwervers in en rondom Paramaribo wekelijks op de zondag een warme maaltijd werd klaargemaakt en aangeboden. Rond de kerstdagen van datzelfde jaar werd dit initiatief wederom opgepakt vanuit de St. Petrus & Paulus Parochie. Vanaf dat moment werd er elke zondag gekookt voor de zwervers. In het begin ging het om 25 maaltijden, maar dat aantal breidde zich gestadig uit en thans is het aantal circa 110. Elke zondag is er een groep vrijwilligers bezig in de keuken aan de Mgr. Wulfinghstraat de maaltijden te bereiden en zijn er leden uit die groep die zorg dragen voor het ronddelen van de klaargemaakte maaltijden.

 

Er zullen diverse redenen zijn waarom mensen gaan zwerven. De zwervers blijven echter onze medemensen en daarom trachten wij het leed van hen te verzachten door hen in ieder geval op elke zondag een warme maaltijd aan te bieden. Alle activiteiten van “Samen Delen” zijn gebaseerd op liefdadigheid. De vrijwilligers, onder wie ook jongeren, werken bij toerbeurt in de keuken en gaan daarna rond om het voedsel te verdelen.

 

Mocht u belangstelling hebben om dit kookproject financieel en/of in natura (rijst, groente, blikjeswaren, vlees) te ondersteunen, dan mag u contact opnemen met het Secretariaat van de Kathedrale Parochie, Mgr. Wulfinghstraat 2, telefoon 472521. Het bankrekeningnummer van de Stichting Samen Delen is: DSB nummer 4119819.