Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Inzegening van school- en boekentassen

Vol enthousiasme en super gemotiveerd hebben de jongeren van onze parochie gehoor gegeven aan de uitnodiging om op zaterdagavond 1 oktober en zondagmorgen 2 oktober aanwezig te zijn in de Eucharistievieringen om na afloop hun school- en boekentassen te laten inzegenen door de pater. Deze traditionele inzegening vindt elk jaar plaats in verband met de opening van het nieuwe schooljaar.
 
Na de Hoogmis stellen de leerlingen zich in de volle breedte op voor het altaar. Pater Esteban Kross bidt: “Hemelse Vader, zegen al onze jongeren en leerkrachten. Zegen onze jongeren met liefde in het nieuwe schooljaar.” Hij bidt om wijsheid, hulp zodat de kinderen hun best doen, huiswerk maken, voor repetities leren, op tijd de tv weten uit te zetten en games wegzetten. Hij vraagt om te waken over onze kinderen, hen gezondheid en vreugde te schenken. Ook bidt hij dat de leerkrachten hun werk goed mogen doen en dit als een roeping ervaren. Dan gaan alle mooie tassen omhoog en volgt de zegening met wijwater. De kinderen vinden dit best een spannend moment.
 
Wij wensen alle studenten een succesvol en leerrijk schooljaar toe; verdraagzaamheid en liefde voor elkaar, zowel thuis als op school.
 
Tas inzegening 6  Tas inzegening 4  Tas inzegening 3       
Tas inzegening 2  Tas inzegening

Inzegening boeken en schooltassen

schooltassen1

In de Eucharistieviering op zaterdagavond 01 oktober om 19.00u en de Hoogmis op maandag 02 oktober 2016 om 10.00u zal de inzegening plaatsvinden van boeken- en schooltassen. Alle leerlingen en studenten worden uitgenodigd hun tassen mee te 

nemen voor de inzegening in verband met de opening van het nieuw schooljaar. Wij wensen alle studenten een succesvol en leerrijk schooljaar toe.

 

Opgave voor Parochiecatechese

pklessen

Opgave voor Parochiecatechese als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie op het secretariaat van de Kathedrale Parochie aan de Mgr. Wulfinghstraat. Ook voor tieners en volwassenen voor het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Meenemen familieboekje en doopbewijs van uw kind indien hij/zij reeds gedoopt is.

Achter de schermen - Priesterwijding Crescent Iloka

Zondag 10 juli 2016 was de priesterwijding van Pater Crescent Iloka. Na de wijding was er een konmakandra in het Paviljoen naast de Kathedrale Basiliek, waar de pas gewijde priester felicitaties in ontvangst kon nemen.

Daar de wijding een feestelijk karakter heeft, kunnen een natje en een droogje natuurlijk niet ontbreken. Ondanks de precaire situatie is het, dankzij gulle gevers, weer gelukt om degenen die aanwezig waren te trakteren.

Bij zulke gelegenheden zijn er werkers nodig en die zijn altijd weer bereid om te helpen met o.a. koek snijden, verpakken en uitdelen, drank inschenken etc.

 

  Konmankandra 2

Slotvieringen Jubileumjaar Redemptoristen

redemptoristen 150 jaar slotvieringen 1   redemptoristen 150 jaar slotvieringen 2