Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Informatie betreffende afscheid en uitvaartdienst Mgr. Zichem

Informatie betreffende afscheid en uitvaartdienst Mgr. Zichem

 

logoIn verband met het overlijden van Mgr. Zichem is er op zaterdag 19 november de gelegenheid tot afscheid nemen in de Basiliek van 15:00 - 19:00 uur, gevolgd door de vesperviering van 19:00 - 20:30 uur.

 

De uitvaartdienst begint op zondag om 15:00 uur ook in de Basiliek.

 

Voor de media is op donderdag 18 november om 16:00 uur een briefing in de kathedrale Basiliek. Bij de briefing zullen er mediapasjes worden verstrekt alsook instructies volgens ons media protocol tijdens de diensten.

 

Voor de uitvaartplechtigheid van Monseigneur Aloysius Zichem op zondag 20 november 2016 zal er op het parkeerterrein van de Kathedrale Basiliek aan de Henck Arronstraat een tent met 500 zitplaatsen en TV schermen worden opgesteld van waaruit de plechtigheden binnen de Basiliek gevolgd kunnen worden.

 

Op de volgende distributiepunten kunnen de plaatsbewijzen vanaf donderdag 17 november om 10.00u afgehaald worden:

Maria Koningin van de Wereldkerk – Franklinweg 2, Latour
Driekoningenkerk (Rajpur) – Verl. Mahonielaan 27
Alfonsiuskerk – Verl. Keizerstraat 65
Secretariaat Kathedrale Basiliek/Vitrine – Mgr. Wulfinghstraat 2

 

 

 

RK Bisdom Paramaribo
16 november 2016

 

 

Download hier de informatie van de uitvaart

Download hier de activiteiten rondom de uitvaart van Mgr. Zichem in PDF

Download hier de rouwadvertentie van Mgr. Zichem

Download hier het afhaalschema van de zitplaatspasjes

14993517 1332722803445296 5459964690280722562 n

Mgr. Aloysius Zichem overleden

Mgr. Aloysius Zichem overleden

 

14991792 1331134023604174 775244783192292142 nMgr. A. Zichem overleden Op zondag 13 november 2016 om uur is van ons heengegaan onze geliefde monseigneur Aloysius Zichem, op de leeftijd van 83 jaar. Monseigneur Zichem is op 7 februari 1970 gewijd tot Bisschop en heeft gedurende 32 jaren de rooms-katholieke gemeenschap met herderlijke liefde en toewijding gediend als Bisschop van Paramaribo. Nadat hij op 31 december 2002 werd getroffen door een herseninfarct, heeft hij zijn ontslag ingediend bij het kerkelijk gezag in Rome, wat hem toen ook eervol werd verleend in 2003.

 

Gedurende 14 jaren heeft monseigneur Zichem in stilte zijn lijden geduldig gedragen, hoewel hij toch betekenisvol aanwezig was onder zijn gelovigen en in de samenleving. 

Monseigneur Zichem heeft zich als Bisschop van Paramaribo niet alleen vol liefde gegeven voor zijn Kerk en haar leden, maar heeft zich met hart en ziel als een rechtschapen mens zich ingezet voor heel onze samenleving. Vooral tijdens de grote uitdagingen in de geschiedenis van onze natie, heeft monseigneur Zichem, als zorgzame herder voor allen, zich steeds ontfermd over de hele samenleving en zich ten volle ingezet voor het bewaren van de rechtvaardigheid, vrede en harmonie in het land dat hem zo dierbaar was.

 

Nadere informatie over rouw, afscheid en uitvaart zal spoedig worden bekendgemaakt.
Bid voor hem, dat hij mag rusten in vrede bij de barmhartige Vader.

 

Namens de rooms-katholieke gemeenschap,
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

 

Leest u hier het officiele persbericht in PDF formaat.

Aanbieding schoonmaak- en hulpmiddelen aan scholen

De Parochieraad van de Kathedrale Parochie heeft eerder dit jaar een ontmoeting gehad met de schoolleiders van de parochiescholen. Tijdens die bijeenkomst hebben de schoolleiders aangegeven welke de uitdagingen zijn waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Deze variëren van tekorten aan schoonmaakmiddelen en toiletpapier tot lekkende daken, kapotte trappen en muren, verouderde elektrische bedrading, enz.


De Parochieraad heeft deze informatie niet aan haar voorbij laten gaan en 2 extra collectes in de Basiliek hebben voor de financiën gezorgd voor de aankoop van krijt, bordenwissers en schoonmaakmiddelen. De leverancier van de schoonmaakmiddelen heeft ook een extra bijdrage geleverd waar wij tekort kwamen.


Op donderdag 10 november jl. heeft Pater Kross op zijn kantoor deze goederen aangeboden aan de schoolleiders van de St Elisabeth-1, St Elisabeth-2, Kathedrale Koorschool, Petrus Dondersschool, Richenel Slooteschool, St Paulus- en St Louiseschool.


De Parochieraad bedankt bij deze een ieder die met zijn/haar gaven het mogelijk gemaakt heeft deze zeer welkome donaties te doen. Moge de Heer u rijkelijk zegenen!

 

parochiescholen parochiescholen 2 

 

parochiescholen 3 parochiescholen 4

 

 

 

Aanvang lessen Parochiecatechese

Cathecheselessen

In de eerste week van november wordt een aanvang gemaakt met de lessen van de Parochiecatechese.

 

 Het rooster ziet er als volgt uit:

  • PK-1 voorbereiding op de Eerste H. Communie: elke donderdag van 17.00 – 18.00u; leerkracht Juf Francisca Watamaleo. 
  • PK-2 vervolg catechese: elke vrijdag van 17.30 – 18.30u; leerkracht Juf Peggy Snabilié. 
  • PK-3 voorbereiding op het Heilig Vormsel: elke woensdag van 17.00 – 18.00u; leerkracht Juf Francisca Watamaleo.
  • Volwassen catechese: voorbereiding op het Heilig Doopsel, Eerste H. Communie en Heilig Vormsel: elke dinsdag van 18.00 – 19.00u; leerkracht Diaken Samiran.

 

De lessen worden verzorgd in een leslokaal van de St. Elisabeth-1 school, Mgr. Wulfinghstraat 2.

Concert op zondag 6 november 2016

OrgelpijpAls afsluiting van de ‘Week van het Klinkend Erfgoed Suriname’ zal er op zondag 6 november a.s. aanvang 19.00u, wederom een heel mooi concert gehouden worden in onze Kathedrale Basiliek. Het betreft een concert dat in het teken van orgelmuziek zal staan.
 
Het concert wordt verzorgd door diverse organisten van de Kathedraal en de leerlingen van het Kathedrale Jongerenkoor. Tijdens het concert zullen zij samen optreden met onder meer Raphaël Snijders, orgelstudent aan het Conservatorium van Suriname, en dhr. Peter den Ouden, gepensioneerd organist en muziekdocent uit Nederland.
 
Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden; de opbrengst zal bestemd worden voor de restauratiekosten van het Maarschalkerweerd pijporgel van de St. Petrus & Paulus Basiliek, dat al ruim 25 jaar niet in werking is geweest.