Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Woord en Gebedsdienst Nationale Dag Der Inheemsen

Uitnodiging van Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname en RK Bisdom Paramaribo.

 

In verband met de Nationale Dag Der Inheemsen wordt er een Woord en Gebedsdienst gehouden in de Kathedrale Basiliek.

 

Het thema is : Grondenrechten & "Zorg voor het Gemeenschappelijke Huis"

 

Het Geheel zal opgeluistert worden met onder andere zang en muziek; sketch; woord over grondenrechten en moeder aarde door Bisschop Karel Choennie.
Ter afsluiting is er een receptie inclusief samboera.

 

Datum: Maandag 7 augustus 2017
Tijd : 18.00 uur
Plaats: Kathedrale Basiliek

 

U bent allen van harte welkom.

 

vids promo inheemsendag 2017

 

'Denise Jannah in concert' "Praise be to God, gi Masra grani"

Denise Jannah in concert  "Praise be to God, gi Masra grani"

 

Er zal weer een prachtig concert gehouden worden in onze Kathedrale Basiliek op zondag 9 juli a.s. aanvang 18.00u.

'Denise  Jannah  in concert' "Praise be to God, gi Masra grani" , met bijdragen van Esteban Kross, Duncan Brunings, Aida Zeefuik en Sandra Goedhoop.

 

Kaarten zijn verkrijgbaar in de Vitrine en op ons Secretariaat @ SRD50,=.
Koop tijdig uw kaarten om teleurstelling te voorkomen!

 

Poster Concert Gi Masra Grani Kathedrale Basiliek

Sacramentsprocessie

poster Sacramentsprocessie2017

Bisschoppelijke Jaaractie 2017 “Muziek doet leven”

Bisschoppelijke Jaaractie 2017 - “Muziek doet leven” Logo BJA

 

De Bisschoppelijke Jaaractie is een bisdom-brede campagne die het werk van de rooms-katholieke kerk in ons land moet ondersteunen. Deze actie wordt voor het eerst georganiseerd in ons bisdom en heeft dit jaar als thema “Muziek doet leven”.

  

Met de ingezamelde gelden wil onze bisschop, Mgr Choennie, uitvoering geven aan zijn beleid om de muziek in onze liturgische vieringen levendig te maken. Alle programma’s en projecten die met de verzamelde middelen worden ondersteund, zijn gericht op het voorzien in de geestelijke en materiële noden van onze gemeenschap.

    

Op zondag 14 mei a.s. vindt de launch plaats van deze actie en vanaf 15 mei zult u in de gelegenheid zijn zich te laten registreren als donateur van deze actie. Er zullen speciaal aangewezen parochiemedewerkers achter in de kerk aanwezig zijn met registratieformulieren.

    

Blijft u de berichten en informatie volgen, ook via Radio Immanuël en de website en Facebook pagina van het bisdom. 

Regulier onderhoud van de Kathedraal

Regulier onderhoud van de Kathedraal

 

 

plattegrond basiliek Kathedraal west

                    

In de binnenstad van Paramaribo staat het grootste houten gebouw van Zuid Amerika. De Kathedrale Basiliek St. Petrus & Paulus (voorheen St. Petrus & Paulus Kathedraal) is gebouwd in de periode 1883 tot en met 1885. Een aantal jaren geleden is het gebouw geheel gerestaureerd en staat er weer in volle glorie bij. En dat willen wij zo behouden.

 

Echter, een houten gebouw in de tropen vergt veel onderhoud. De Stichting Beheer Kathedraal heeft tot haar taak in dit onderhoud te voorzien. Enkele jaren geleden is samen met een bouwkundig adviseur een onderhoudsplan in elkaar gezet. Dit onderhoudsplan wordt in fasen uitgevoerd. Een en ander vanwege het vakmanschap dat vereist is, maar ook de vrij hoge kosten die met het onderhoud gepaard gaan.

 

In het kader van de reguliere onderhoudswerkzaamheden van de Kathedraal zal er eind april 2017 worden gestart met het noordelijk deel van de oostelijke gevel van de kerk (zie pijltjes en plattegrond). De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door het Bouwbedrijf REMAS. Belangrijke onderdelen van dit onderhoud zijn het repareren van de gevels, ramen, deuren en afwerklijsten (groot en klein), en het schilderwerk. Verder het inspecteren en waar nodig repareren van de regenwaterafvoer. (Totale oppervlakte van de werkzaamheden is ongeveer 1200 m2. )

 

Er zullen stalen steigers worden opgebouwd aan de Oostgevel (de gevel aan de zijde van de parkeerplaats).  Na de Oostelijke gevel zal er worden doorgeschoven naar de Westelijke gevel.

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er rekening mee gehouden dat de kerkdiensten en het kerkbezoek ongestoord voortgang kunnen hebben. Behalve aan de veiligheid van de werknemers wordt ook aan de veiligheid van de kerkbezoekers en voorbijgangers veel aandacht besteed door de aannemer.

Aan de gebruikers van de parkeerplaats wordt gevraagd extra aandacht te hebben voor de steigers die deels op de toegangsweg staan. De parkeersituatie is op die locatie ook tijdelijk gewijzigd!

De werkzaamheden zullen circa 6 maanden in beslag nemen en hopelijk vóór de komende Kerst zijn afgerond.

 

STIBEKA

24 april 2017