Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Op zondag 3 december a.s. aanvang 18.00u zal er een benefietconcert gehouden worden in onze Kathedrale Basiliek. Dit concert zal in het teken staan van orgelmuziek.

 

Aan dit concert zullen o.a. meewerken dhr. Peter den Ouden, orgelvirtuoos en muziekdocent uit Nederland, pater Esteban Kross, Rachidi Sanches, saxofonist Laurens Gudge die op de piano begeleid zal worden door Jaïr Konter, en een ensemble uit het Kathedrale Jongerenkoor.

 

De toegang is vrij en er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden; de opbrengst zal bestemd worden voor de restauratie van het Maarschalkerweerd pijporgel van de St. Petrus & Paulus Basiliek, dat al ruim 25 jaar niet in werking is geweest.

 

pijporgel 1920

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

In verband met de heropening van het NGVB sportcentrum aan de Koninginnestraat zal er op zaterdag 25 november a.s. om 08.00u in de Kathedrale Basiliek een plechtige Eucharistieviering zijn. Daarna zal er door de Mgr. Wulfinghstraat in processie gelopen worden naar het complex. In de processie zullen meelopen drumbands, padvinders, gidsen, scholieren, parochies met hun vaandels en sportgroepen uit de diverse parochies. Na de onthulling van een nieuw naambord en een korte parade op het terrein zullen er diverse sportactiviteiten plaatsvinden. Er zal warm eten en drank verkocht worden. De activiteiten zullen rond 15.00u afgesloten worden. U bent allen uitgenodigd deze feestelijke heropening met ons te vieren.

 

 Heropening NGVB

Onze Lieve Vrouw van Fatima

100-jarig jubileum van de verschijningen: 13 mei – 13 oktober 2017

Op vrijdag 13 oktober a.s. zal er in de Kathedrale Basiliek een plechtige Eucharistieviering zijn met toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria. Om 18.00u begint het rozenkransgebed, gevolgd door de Eucharistieviering.Maria verschijning  fatima

Viering Marrondag

In verband met de nationale Dag der Marrons zal er op dinsdag 10 oktober a.s. om 09.30u ’s morgens in de Kathedrale Basiliek een Woord- en Gebedsdienst worden gehouden. Het thema is: “Grondenrechten en de zorg voor het gemeenschappelijk huis”.

De dienst zal worden opgeluisterd met zang en muziek. Na de dienst zal er een gezellige konmakandra zijn op het terrein van Radio Immanuël aan de Mgr. Wulfinghstraat met braderie, muziek, dans, verkoop van diverse gerechten, crafts, etc. Tijd: 12.00u – 17.00u. U bent allen van harte uitgenodigd!flyer dag der marrons 2017

Registratie Parochiecatechese schooljaar 2017-2018

Opgave voor de Parochiecatechese voor kinderen, tieners en volwassenen als voorbereiding op het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel kan geschieden op ons Secretariaat van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 14.00u. Familieboekje meenemen en doopbewijs, indien reeds gedoopt. Kosten SRD50,=. De lessen vangen aan in november.