Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Geschiedenis

 

De betekenis van een Basiliek

Op zondag 6 april 2014 heeft de pauselijke nuntius voor het Caribisch Gebied, Aartsbisschop Nicola Girasoli, het decreet voorgelezen in het latijn en de riten voltrokken waarmee Paus Franciscus de St.Petrus & Paulus Kathedraal van Paramaribo heeft verheven tot Basiliek. In dit artikel willen wij u wat inzicht geven in de betekenis van een basiliek.

 

Alleen een paus kan een kerkgebouw verheffen tot de grote waardigheid van basiliek. Elke paus is namelijk een opvolger van de apostel Petrus, die in zijn latere jaren de eerste bisschop van Rome was. Daarom is de paus de hoogste geestelijke herder van de Rooms-Katholieke Kerk. De paus moet mensen de weg naar God wijzen, de genade van Christus afsmeken over Gods volk, en de religieuze boodschap van het evangelie verkondigen en uitleggen.

 

Wanneer hij dan een kerk verheft tot basiliek, zal die kerk voortaan op bijzondere wijze gaan delen in deze taken van de paus. Een basiliek wordt vanaf dan een pauselijke kerk, draagt daarom het wapen van de paus, alsook andere tekenen die deze bijzondere band met het pauselijke ambt uitdrukken.

 

Vanaf het begin van de Kerk, nu al twee duizend jaar lang, hebben de bedevaarten naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, een grote rol gespeeld in het kerkelijk leven. Die twee bijzondere graven werden geëerd als heilige grond, als het ware als ‘poort naar de hemel’.

 

De bedevaart naar Rome was namelijk altijd een tocht naar God, een bedevaart van geloof, waarbij het hoogtepunt was het bidden in de twee basilieken boven het graf van Petrus en het graf van Paulus, in de Maria-basiliek van Rome: de Maria Maggiore, en in de eigenlijke kathedraal van de paus als bisschop van Rome: de basiliek van St.Jan van Lateranen. Maar omdat vele mensen die bedevaart naar Rome niet konden maken, begonnen pausen in de loop der eeuwen ook andere kerken buiten Rome de titel van basiliek te geven.

 

Die basilieken zijn verbonden met de paus en met de getuigenis van de apostel Petrus. Ook die basilieken zijn net als de vier grote basilieken van Rome, heilige grond en moeten door hun sacrale uitstraling, hun rijke en levendige liturgie, en door de verkondiging die daar plaatsvindt, een beetje een ‘poort naar de hemel’ zijn.